UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Tematyka

5-6 czerwca 2018 r.

Architektura informacji tworzy powiązania nie tylko pomiędzy użytkownikami i treścią, ale także pomiędzy ludźmi z różnych dyscyplin i kultur
(P. Morville)

Pragniemy aby przestrzeń informacyjna była miejscem pięknym i inspirującym, sprzyjającym ludziom w osiąganiu swych celów. Wierzymy, że dzięki naszej konferencji i Państwa uczestnictwu otworzymy nowy rozdział w ewolucji nie tylko architektury informacji, ale także innych dyscyplin, których dorobek jest przez nią  czerpie.

Zachęcamy do nadsyłania referatów w następujących obszarach tematycznych:

  1. Problemy projektowania środowisk informacji w postaci tradycyjnej i cyfrowej,
  2. Zachowania użytkowników informacji,
  3. Użyteczność i funkcjonalność produktów informacyjnych,
  4. Potrzeby rynku pracy a sylwetka absolwenta AI,
  5. Innowacyjne metody kształcenia w zakresie AI,
  6. Kierunki rozwoju AI jako dyscypliny akademickiej
  7. Metodologiczne problemy badań AI,
  8. Organizacja zawartości i systemy wyszukiwania informacji
  9. Wizualizacja informacji i grafika informacyjna.

Zapraszamy również do przysyłania abstraktów oraz posterów/ infografik poświęconych innym zagadnieniom – istotnym z punktu widzenia architektury informacji. Zapewniamy publikację nadesłanych artykułów. Organizatorzy zamierzają również poświęcić jedną sesję studentom kierunków związanych z AI – planujemy wystąpienia przedstawicieli kół naukowych, prezentacje wyróżnionych projektów oraz prac licencjackich.

Przewiń do góry Skip to content