Program Konferencji AIDA 4

Od 8 lat cyklicznie spotykamy się w Krakowie, by podejmować naukowy dyskurs w obszarze projektowania ekosystemów informacyjnych, zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycznej.

Nauka o architekturze informacji (NAI) jako młoda dyscyplina naukowa wykorzystuje paradygmaty i teorie innych dyscyplin m. in. architektury, informatologii oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach próbując badać formę informacji oraz zjawiska oddziałujące na efektywność zarządzania informacją, a także czynniki wpływające na odnajdywanie informacji przez człowieka.

W obliczu zachodzących zmian technologicznych, w szczególności z zakresu sztucznej inteligencji, a także dynamicznie rozwijającej się branży UX, nie sposób pominąć w tym dyskursie nowych elementów kształtujących obszary badawcze, przedmiot i metodologię nauki o architekturze informacji. Czy architektura informacji stoi na rozdrożu, czy wręcz przeciwnie – będzie się rozwijać za sprawą sztucznej inteligencji? Czy nastaje era humanizacji czy dehumanizacji procesów projektowych? Jaką rolę w projektowaniu informacji odgrywa obecnie architekt, UX designer, a jaką prompt engineer? Czy nauka o architekturze informacji, a także dydaktyka akademicka nadążają za praktyką?

Nasze dotychczasowe spotkania AIDA gromadziły wybitnych badaczy i dydaktyków architektury informacji reprezentujących wiodące ośrodki naukowe w Polsce. Gościliśmy również praktyków, gdyż AIDA to doskonałe forum dyskusji oraz wymiany doświadczeń. Wierzymy, że podobnie będzie i tym razem.

Zapraszamy do Krakowa, do Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej, w dniach 11-12 czerwca 2024 r. W tym roku możliwe jest także zdalne uczestnictwo w konferencji za pośrednictwem platformy MS Teams.

Do zobaczenia w Krakowie! Tu rozmawia i debatuje się najlepiej!

Scroll to Top
Skip to content