UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
English language version Polish language version

Organizatorzy

Rada Programowa I Konferencji AIDA – czerwiec 2018

 1. dr hab. prof. UP Barbara Kamińska-Czubała (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – Przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Wiesław Babik (Uniwersytet Jagielloński)
 3. prof. dr hab. Ewa Głowacka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 4. prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata (Uniwersytet Warszawski)
 5. prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek (Uniwersytet Warszawski)
 6. dr hab. prof. UP Hanna Batorowska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 7. dr hab. prof. UP Władysław Marek Kolasa (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 8. dr hab. prof. UMCS Zbigniew Osiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 9. dr hab. prof. UP Michał Rogoż (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 10. dr hab. Jacek Tomaszczyk (Uniwersytet Śląski)
 11. dr Stanisław Skórka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).

Komitet Organizacyjny

 1. dr Stanisław Skórka
 2. dr Piotr Andrusiewicz
 3. dr Magdalena Koziak-Podsiadło
 4. dr Beata Langer
 5. dr Małgorzata Lebda
 6. dr Urszula Lisowska-Kożuch
 7. mgr Karina Olesiak.
Przewiń do góry
Skip to content