UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

O konferencji

II Konferencja Architektura informacji jako dyscyplina akademicka (AIDA 2)

4-5  czerwca 2020 r.

Po raz drugi chcemy spotkać się na konferencji z przedstawicielami instytutów i ośrodków prowadzących kierunki, specjalności oraz przedmioty z zakresu architektury informacji (AI), użyteczności, grafiki informacyjnej oraz projektowania informacji. Do udziału w spotkaniu serdecznie zachęcamy także pracowników firm projektujących serwisy i systemy informacyjne, działające w branży UX/HCI a także studentów, m.in. członków kół naukowych.

Architektura informacji to obszar badań i profesja zajmująca się szeroko rozumianym projektowaniem informacji w sposób ułatwiający użytkownikowi jej zrozumienie i posiadającej cechy użyteczności. Dostosowanie przekazu informacyjnego do potrzeb użytkowników w świecie informacyjnego przeciążenia wymaga również stosowania oryginalnych metod opartych m.in. na koncepcji projektowana zorientowanego na użytkownika (tzw. User-Centered Design).

Współpraca wszystkich zainteresowanych środowisk wydaje się więc niezbędna, aby kształcenie architektów informacji wyróżniało się wysokim poziomem,  który wyznacza  innowacyjność metod dydaktycznych, rozwój teorii i badań naukowych stanowiących podstawę myślenia o nowoczesnym i użytecznym kształcie obiektów informacyjnych wypełniających infosferę współczesnego człowieka.

Pragniemy, aby przestrzeń informacyjna była miejscem inspirującym i pięknym, sprzyjającym ludziom w osiąganiu swych celów. Wierzymy, że dzięki naszej konferencji i Państwa uczestnictwu rozpoczniemy dyskusję nad definiowaniem paradygmatu architektury informacji jako dyscypliny.

Zachęcamy do nadsyłania referatów w następujących obszarach tematycznych:

 1. Kluczowe kompetencje architekta informacji
 2. AI jako dyscyplina naukowa
 3. Teoria i metodologia w AI
 4. Badania jakościowe i ilościowe z obszaru AI
 5. Zachowania użytkowników informacji,
 6. Użyteczność i funkcjonalność produktów informacyjnych,
 7. Działalność naukowa i praktyczna studentów kierunku architektura informacji
 8. Nowoczesne metody w dydaktyce AI

Zapraszamy również do przysyłania abstraktów oraz posterów/infografik poświęconych innym zagadnieniom – istotnym z punktu widzenia architektury informacji. Zapewniamy publikację nadesłanych artykułów. Organizatorzy kolejny raz zamierzają również poświęcić jedną sesję studentom kierunków związanych z AI – planujemy wystąpienia przedstawicieli kół naukowych, prezentacje wyróżnionych projektów oraz prac licencjackich.

Z przyjemnością zawiadamiamy, że gościem specjalnym konferencji będzie Eric Reiss – były dwukrotny prezes Instytutu Architektury Informacji oraz profesor użyteczności i projektowania w IE Business School w Madrycie. Obecnie Eric Reiss jest prezesem FatDUX Group w Kopenhadze, wiodącej firmy UX z biurami i współpracownikami w kilkunastu miastach na całym świecie. Więcej informacji >

Jesteśmy przekonani że dwudniowe spotkanie stanie się okazją do refleksji nad kierunkami rozwoju architektury informacji (AI), kształceniem architektów informacji – projektantów informacyjnej przestrzeni zgodnie z rozpoznanymi potrzebami użytkowników.  Liczymy, że zaproponowana przez Instytut Nauk o Informacji formuła stanie się nie tylko źródłem inspiracji ale przede wszystkim przyczyni się do integracji środowiska dydaktyków, naukowców, studentów i interesariuszy zainteresowanych rozwojem architektury informacji jako dyscypliny akademickiej.

Zapraszamy do Krakowa!

dr hab. Barbara Kamińska-Czubała, Przewodnicząca Rady Programowej

dr Stanisław Skórka, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Rada Programowa AIDA2

 1. dr hab. prof. UP Barbara Kamińska-Czubała (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – Przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Wiesław Babik (Uniwersytet Jagielloński)
 3. prof. dr hab. Ewa Głowacka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 4. prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata (Uniwersytet Warszawski)
 5. prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek (Uniwersytet Warszawski)
 6. dr hab. prof. UP Hanna Batorowska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 7. dr hab. prof. UP Władysław Marek Kolasa (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 8. dr hab. prof. UMCS Zbigniew Osiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 9. dr hab. prof. UP Michał Rogoż (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 10. dr hab. Jacek Tomaszczyk (Uniwersytet Śląski)
 11. dr Stanisław Skórka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).

Komitet Organizacyjny

 • dr Stanisław Skórka (przewodniczący)
 • dr Magdalena Koziak-Podsiadło
 • dr Sabina Kwiecień
 • dr Małgorzata Lebda
 • dr Piotr Andrusiewicz
 • mgr Napoleon Bryl
 • mgr Emanuel Studnicki
Przewiń do góry Skip to content