Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zapisy na Konferencję AIDA3 i formularz zgłoszeniowy

Formularz niedostępny

Terminy zgłoszeń:

  • Zgłaszanie propozycji referatów i posterów: do 10 maja 2022 r.
  • Zgłaszanie udziału w konferencji: do 31 maja 2022 r.
  • Informacja o zaakceptowaniu referatu / posteru przez Radę Programową – do 15 maja 2022.

Koszty uczestnictwa:

  • EARLY BIRD – zarejestruj się do 17 kwietnia 2022 r. w promocyjnej cenie: 450 zł
  • STANDARD – udział bez referatu, opłata wniesiona od 18 kwietnia 2022 r: 500 zł
  • PRELEGENT – udział w konferencji z referatem: 400 zł
  • PRACOWNIK UP – udział w konferencji: 200 zł
  • STUDENT- uczestnictwo w obradach bezpłatnie; udział z obiadami i kolacją: 200 zł

Płatności należy dokonać przelewem  na konto:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
Bank Pekao SA oddział w Krakowie
przelew krajowy: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687
przelew zagraniczny: IBAN PL 78 1240 4722 1978 0000 4851 6422, Kod SWIFT: PKOPPLPW
z dopiskiem: DK 287, imię i nazwisko uczestnika (np. DK-287 Jan Kowalski)

W razie rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organizator konferencji zobowiązany jest do wystawienia faktury nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot dokonał wpłaty na konto UP. Faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz dotyczące sprzedaży zwolnionej od podatku VAT wystawia się wyłącznie na żądanie. Fakturę wystawia się na żądanie zgłoszone w ciągu 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano wpłaty. Jeżeli wpłaca osoba fizyczna, a faktura ma być wystawiona na instytucje (pracodawcę osoby fizycznej) do żądania o fakturę należy dołączyć skierowanie z instytucji (pracodawcy) podpisane przez upoważnioną osobę do reprezentowania w/w instytucji. Żądanie można kierować na email: konferencje@up.krakow.pl.
Scroll to Top
Skip to content