Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kontakt

Komitet Organizacyjny

  • dr Bożena Jaskowska (przewodnicząca)
  • dr Stanisław Skórka
  • dr Magdalena Koziak-Podsiadło
  • dr Elżbieta Sroka
  • dr Piotr Andrusiewicz
  • dr Anna Sieroń
  • mgr Sebastian Sikora
  • mgr Emanuel Studnicki
  • mg Ada Krawczak

Adres do korespondencji:

Instytut Nauk o Informacji
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Podchorążych 2
30-084 Kraków
aida@up.krakow.pl

Szablony prezentacji

Scroll to Top
Skip to content