UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Karta zgłoszenia

Opłata za uczestnictwo wynosi 350 zł (300 zł z referatem). Obejmuje ona udział w obradach, materiały konferencyjne, poczęstunek kawowy (pierwszy i drugi dzień konferencji), obiady, udział w uroczystej kolacji w pierwszym dniu konferencji. Opłata dla studentów wynosi 100 zł.

Termin składania propozycji wystąpień: 15 marca 2020 r.

Płatności należy dokonać przelewem do dnia 2 czerwca 2020 r. na konto:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
Bank Pekao SA oddział w Krakowie
przelew krajowy: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687
przelew zagraniczny: IBAN PL 78 1240 4722 1978 0000 4851 6422, Kod SWIFT: PKOPPLPW
z dopiskiem: DK 287, imię i nazwisko uczestnika (np. DK-287 Jan Kowalski)

W razie rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi.

Komitet organizacyjny konferencji zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu referatu i jego opublikowania

Przewiń do góry Skip to content