Wykorzystanie wybranych narzędzi analitycznych do badania działań użytkowników na stronach WWW

Magdalena Cyrklaff-Gorczyca, Paweł Marzec

Realizacja działań w zakresie user experiece uzależniona jest od technik umożliwiających pozyskiwanie informacji o użytkownikach produktów cyfrowych. Ważną rolę w tym zakresie odgrywają narzędzia pozwalające na automatyczne gromadzenie danych o działaniach użytkownika podejmowanych na stronach WWW. W tej grupie wyróżnić można narzędzia do zapisywania ruchów myszy oraz rejestracji wideo sesji użytkowników. W referacie zostanie przedstawione porównanie funkcjonalności różnych tego typu aplikacji. Dodatkowo omówione zostaną wyniki badań dotyczących działań użytkowników Portalu Informacyjnego UMK w Toruniu, do których wykorzystano wybrane funkcjonalności aplikacji CUX.

Scroll to Top
Skip to content