UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

WordPress jako narzędzie dydaktyczne w procesie studiowania architektury informacji

AIDA 3 / 9 – 10 czerwca 2022 r.

Piotr Andrusiewicz

Kształcenie na kierunku Architektura informacji obejmuje m.in. wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania systemów organizacji i zarządzania informacją, przygotowują go do pracy przy projektowaniu przestrzeni informacyjnych oraz publikacji treści z przeznaczeniem dla mediów tradycyjnych i cyfrowych. Analiza programów i planów studiów oraz sylabusów dla studiów na kierunku Architektura informacji prowadzi do wniosku, że gruntowne przygotowanie studentów do pracy z platformą WordPress może być doskonałym, dydaktycznie funkcjonalnym sposobem zapoznania studentów z kluczowymi zagadnieniami, którymi zajmuje się nauka o informacji, w tym architektura informacji. Referat przedstawia możliwości praktycznego zapoznawania studentów z kluczowymi zagadnieniami dyscypliny na przykładzie rozwiązań stosowanych na platformie WordPress.

Scroll to Top
Skip to content