UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Czy UX może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa informacji?

AIDA 3 / 9 – 10 czerwca 2022 r.

Weronika Wyleżałek

Problemem wziętym pod uwagę jest ukazanie płaszczyzn, na których osoby zajmujące się user experience wpływają swoimi działaniami na bezpieczeństwo użytkowników i tym samym informacji, które są przez nich publikowane w Internecie. Wzięta pod uwagę została także granica, która wyznacza moralne ramy pracy architekta informacji w przestrzeni wirtualnej. Ważnym aspektem jest naświetlenie podstawowych pojęć z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego oraz analiza mechanizmów, którymi mogą posługiwać się architekci stron internetowych oraz wiedza samych użytkowników na temat tych procesów.

Scroll to Top
Skip to content