UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Nawigacja jako pole badawcze architektury informacji

AIDA 3 / 9 – 10 czerwca 2022 r.

Stanisław Skórka

Celem referatu jest koncepcja jednego z obszarów badawczych nauki o architekturze informacji (NAI). Nawigację w środowiskach informacyjnych można rozpatrywać w co najmniej dwóch kontekstach: 1) jako proces odkrywania drogi do poszukiwanych treści; 2) jako element systemu hipertekstowego złożonego z linków i węzłów (strony, podstrony). AI zajmuje się nawigacją w obydwu ujęciach z punktu widzenia procesu projektowego oraz oceny użyteczności i wrażeń użytkownika. W publikacjach bardzo często porusza się aspekt projektowania nawigacji, m.in.: elementów interfejsu użytkownika, wytycznych projektowania mechanizmów nawigacji, dostępności itp. Autor opierając się na literaturze przedmiotu oraz własnych badaniach poszuka odpowiedzi na następujące pytania: jak można badać użyteczność nawigacji, czy i jakie teorie stosuje się w projektowaniu i badaniu użyteczności nawigacji, w jakim kierunku rozwijają się systemy nawigacji. Efektem rozważań będzie m.in. koncepcja mapy tematów badawczych nawigacji w ramach NAI.

Scroll to Top
Skip to content