UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Myślenie wizualne w UX na przykładzie sztuki ulicznej

AIDA 3 / 9 – 10 czerwca 2022 r.

Jagoda Jabłońska

Zasięg projektów UX nie ogranicza się do treści użytkowanych wyłącznie przez nośniki informacji cyfrowej. Obraz umieszczony w przestrzeni publicznej, któremu początkowo nie nadaje się znaczenia, potrafi pobudzić procesy myślowe, wywołać emocje oraz stać się uniwersalnym aktem komunikacji. Referat „Myślenie wizualne w UX na przykładzie sztuki ulicznej” dotyczy komunikatów wykorzystujących wizualizacje w procesie myślenia. Celem badania było poznanie wpływu sztuki ulicznej na doświadczenia użytkowników informacji. W referacie przedstawiono wyniki badania pilotażowego z zastosowaniem eye trackera.

Scroll to Top
Skip to content