Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

„Exploratory search” – kłopoty architekta informacji z terminologią

AIDA 2 / 4 – 5 czerwca 2020 r.

Katarzyna Materska

Środowiska informacyjne (współ)projektowane przez architektów informacji pełnią ważną funkcję wyszukiwawczą (docierania do informacji). Na przykładzie anglojęzycznej literatury autorka dokonuje charakterystyki aktywności użytkownika określanych jako „exploratory search”, w powiązaniu z zadaniami poznawczymi użytkowników. Celem wystąpienia jest wyjaśnienie i uporządkowanie terminologii polskiej związanej z eksploracyjnymi praktykami i doświadczeniami użytkowników. Analiza polskiej literatury w obszarze nauki o informacji XXI wieku jest dowodem sporego zamieszania terminologicznego (wskazane zostaną konkretne przykłady). Zdaniem autorki potrzeba porządku, ścisłości i konsekwencji terminologicznej jest szczególnie potrzebna w warunkach dynamicznie kształtującego się rozwoju architektury informacji (AI) w Polsce, zwłaszcza jako dyscypliny akademickiej. Poczynione ustalenia mają być istotnym wkładem do teorii i metodologii polskiej szkoły AI. Autorka liczy na konstruktywną dyskusję profesjonalistów informacji, zainicjowaną prezentowanymi propozycjami.

Scroll to Top
Skip to content