UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Ewolucja architektury informacji serwisu Filmweb

AIDA 3 / 9 – 10 czerwca 2022 r.

Marta Bożek

Celem wystąpienia jest przybliżenie architektury informacji serwisu Filmweb – największego oraz najczęściej odwiedzanego polskiego serwisu o tematyce filmowej. Autorka przedstawiła zakres zmian, jakie ponad 10 lat temu dokonały się w serwisie Filmweb. Do realizacji badania wykorzystano metodę analizy dokumentów oraz metodę porównawczą. W referacie udzielono odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

Jak skonstruowany jest portal Filmweb? Jak ewoluowała architektura informacji portalu Filmweb od chwili powstania?

Portal Filmweb jest największym i najchętniej odwiedzanym portalem o tematyce filmowej w Polsce. W wyniku zmiany układu i szaty graficznej dokonanej w 2010 roku korzystanie z serwisu stało się bardziej intuicyjne, lecz wciąż istnieją funkcjonalności, które utrudniają korzystanie z niego, np. reklamy chwilowo blokujące dostęp do portalu czy obecność artykułów o charakterze plotkarskim.

Scroll to Top
Skip to content