UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Badania zawartości profili bibliotek w mediach społecznościowych – próba systematyki

AIDA 3 / 9 – 10 czerwca 2022 r.

Zbigniew Gruszka

Obszar zainteresowania nauki o architekturze informacji obejmuje m.in. zagadnienia projektowania, komunikowania i ewaluacji. Wykorzystując metodę analizy i krytyki piśmiennictwa autor zamierza skoncentrować się na aspekcie komunikologicznym architektury informacji i wymienić oraz omówić najważniejsze sposoby badania zawartości profili bibliotek w mediach społecznościowych.

Badania obejmujące wykorzystanie mediów społecznościowych przez biblioteki są prowadzone od wielu lat i najczęściej koncentrują się na analizie najpopularniejszych platform Facebook i Twitter. Zestaw platform ewoluuje. Jak wykazali w 2019 roku Yuhiro Mizunuma, Kazuki Sato, Fumiaki Miyazaki i Keita Tsuji rosnącą popularnością cieszą się badania wykorzystania Youtube w środowisku bibliotecznym, jednak są one jeszcze podejmowane rzadziej, niż platform Facebook czy Twitter.

W referacie sformułowano następujące pytania badawcze: (1) Jakie metody badawcze zastosowano w badaniach zawartości profili bibliotek w poszczególnych mediach społecznościowych? (2) Jakie kryteria oceny zawartości profili przyjęto w przypadku poszczególnych mediów społecznościowych? Dostępne są liczne poradniki dotyczące publikowania treści w mediach społecznościowych, w tym – prowadzenia działań w sposób strategiczny. W artykułach dotyczących zawartości profili bibliotek autorzy najczęściej omawiają zagadnienia skutecznego zarządzania profilami, koncentrują się na ocenie efektywności działań, charakteryzują kwantytatywnie analizowane profile. Badania jakościowe prowadzone są rzadziej.

Przeprowadzona próba systematyki badań zawartości profili bibliotek w mediach społecznościowych może znaleźć zastosowanie w podejmowaniu przez administratorów profili bibliotek decyzji dotyczących publikowanych treści oraz pomiaru skuteczności i recepcji tychże treści w społeczności cyfrowej.

Scroll to Top
Skip to content