UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Badania użyteczności wybranych serwisów opiniotwórczych: Polityka, Newsweek Polska, Wprost

AIDA 3 / 9 – 10 czerwca 2022 r.

Justyna Klimek, Sandra Micuła

Część odbiorców mediów odczuwa chęć doinformowania się o bieżących zdarzeniach, dla niektórych to główny powód zainteresowania medium bądź mediami. Prelegentki podjęły się badań witryn trzech tygodników opinii o silnej pozycji rynkowej, dostępnych w Internecie: Polityka, Newsweek Polska oraz Wprost. W celu dokładnego przeanalizowania zawartości wybranych serwisów opiniotwórczych zostały wykorzystane następujące metody: ocena heurystyczna, test pięciu sekund oraz kwestionariusz. Grupę badaną stanowili Studentki i Studenci kształcący się w małopolskich uczelniach.

Scroll to Top
Skip to content