Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Architektura informacji a strony WWW bibliotek uczelnianych

AIDA 2 / 4 – 5 czerwca 2020 r.

Katarzyna Bartosiak, Kamil Banaszewski

W wystąpieniu zaprezentowane zostaną wyniki badań związanych z architekturą informacji stron internetowych. Celem badania było sprawdzenie, czy podstawowe założenia AI są realizowane na stronach bibliotek uczelnianych. Kwerendzie poddano witryny biblioteczne wszystkich dwudziestu uczelni biorących udział w zeszłorocznym konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Portale tych bibliotek sprawdzone zostały pod kątem organizacji treści (schemat, struktura), etykietowania, nawigacji i wyszukiwania; w badaniu uwzględniono także kwestie: zawartości merytorycznej i grafiki witryn oraz ich spójności z wizualną identyfikacją portali macierzystych uczelni.

Scroll to Top
Skip to content