UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Architektura informacji a ekologia informacji, czyli o potencjalnych wzajemnych korzyściach  domen badawczych 

AIDA 3 / 9 – 10 czerwca 2022 r.

Wiesław Babik

Przedmiotem wystąpienia będą wzajemne związki architektury informacji z ekologią informacji. Celem jest pokazanie wzajemnej potencjalnej przydatności osiągnięć obu wymienionych domen badawczych w ich rozwoju.  Wychodząc od informacji zamieszczonych na temat ekologii informacji w klasycznej książce L. Rosenfelda i P. Morville’a „Architektura informacji w serwisach internetowych” zamierzam zaprezentować na kanwie wymagań architektury informacji w stosunku do serwisów internetowych wymagania infoekologiczne w tym zakresie. Przytoczę też przykłady wykorzystania osiągnięć architektury informacji w ekologii informacji.

Scroll to Top
Skip to content