Sesja posterowa

Przedstawiamy wymagania dla autorów posterów.

Format: B1

Umieszczenie logotypu konferencji w lewym górnym rogu (aby pobrać kliknij prawym klawiszem na obrazku i wybierz: Zapisz obraz jako… lub Zapisz element docelowy jako…):

Struktura posteru:

  1. Tytuł posteru
  2. Nazwisko autora (autorów)
  3. Treść: abstrakt, metody, wyniki, infografiki, wykresy, wyliczenia, ilustracje, schematy, flowcharty (sugerujemy nie stosować tabel).
  4. Dodatki: np. miniatury posteru (w formacie A4), ulotki, inserty itp.

Uwaga:

Organizator zapewni: przestrzeń, sztalugi, taśmę klejącą oraz pinezki.

Polecamy również publikację nt. posterów:

B. Krasińska, Plakat naukowy (poster) jako narzędzie promowania bibliotecznych konferencji oraz współczesna forma wizualizacji komunikatu naukowego, „Biblioteka i Edukacja” 2016, nr 9

Przewiń do góry