Publikacja po konferencji AIDA

Zapraszamy do złożenia artykułów po wygłoszeniu na konferencji „Architektura informacji jako dyscyplina akademicka (AIDA)”. Objętość artykułu powinna mieścić się w przedziale 20000-24000 znaków ze spacjami, z rysunkami, tabelami, streszczeniami i literaturą – około 8-12 stron w zależności od liczby rysunków i tabel.

Nadesłane teksty podlegać będą podwójnej, anonimowej recenzji naukowej. Do publikacji w tomie zbiorowym będą kierowane tylko te artykuły, które uzyskały pozytywne recenzje. Artykuł należy przygotować zgodnie z instrukcją, która dostępna jest na stronie internetowej Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego.

Teksty wraz ze streszczeniami w języku polskim i angielskim oraz dołączonymi słowami kluczowymi prosimy nadsyłać na adres mailowy: aida@up.krakow.pl do 15 lipca br.

Przewiń do góry