PTIN partnerem konferencji AIDA

Informujemy, że Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej (PTIN) zostało partnerem konferencji.

Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej
Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej

PTIN jest samorządnym stowarzyszeniem o charakterze ogólnokrajowym, zrzesza  środowisko pracowników i użytkowników informacji naukowej i technicznej przekonanych o konieczności integracji działalności informacyjno-bibliotecznej.

Głównym zadaniem PTIN jest: „upowszechnienie w społeczeństwie przeświadczenia o wysoce ważnej roli i znaczeniu informacji naukowej i technicznej w rozwoju społeczno-gospodarczym i postępie naukowo-technicznym oraz konieczności ich wykorzystania w działaniach twórczych i decyzyjnych” – zgodnie z zapisem ujętym w statucie PTIN. Zapis ten można uznać za posłanie Stowarzyszenia, wyrażające jego służebną rolę wobec procesu kształtowania naszej przyszłości naukowej i technicznej. Upowszechnienie w społeczeństwie przeświadczenia o roli INT, to głównie proces doskonalenia organizacji funkcjonowania informacji naukowej w kraju oraz proces szerokiej edukacji informacyjnej społeczeństwa – w przyszłości społeczeństwa informacyjnego.

Źródło: http://www.ptin.org.pl/

Przewiń do góry