Tematyka

Architektura informacji tworzy powiązania nie tylko pomiędzy użytkownikami i treścią, ale także pomiędzy ludźmi z różnych dyscyplin i kultur
(P. Morville)

Pragniemy aby przestrzeń informacyjna była miejscem pięknym i inspirującym, sprzyjającym ludziom w osiąganiu swych celów. Wierzymy, że dzięki naszej konferencji i Państwa uczestnictwu otworzymy nowy rozdział w ewolucji nie tylko architektury informacji, ale także innych dyscyplin, których dorobek jest przez nią  czerpie.

Zachęcamy do nadsyłania referatów w następujących obszarach tematycznych:

  1. Problemy projektowania środowisk informacji w postaci tradycyjnej i cyfrowej,
  2. Zachowania użytkowników informacji,
  3. Użyteczność i funkcjonalność produktów informacyjnych,
  4. Potrzeby rynku pracy a sylwetka absolwenta AI,
  5. Innowacyjne metody kształcenia w zakresie AI,
  6. Kierunki rozwoju AI jako dyscypliny akademickiej
  7. Metodologiczne problemy badań AI,
  8. Organizacja zawartości i systemy wyszukiwania informacji
  9. Wizualizacja informacji i grafika informacyjna.

Zapraszamy również do przysyłania abstraktów oraz posterów/
infografik poświęconych innym zagadnieniom – istotnym
z punktu widzenia architektury informacji. Zapewniamy
publikację nadesłanych artykułów. Organizatorzy
zamierzają również poświęcić jedną sesję studentom kierunków
związanych z AI
– planujemy wystąpienia przedstawicieli
kół naukowych, prezentacje wyróżnionych projektów oraz
prac licencjackich.