Conference programme*

June the 5th (Tuesday)

8.00-9.00 Registration
9.00-9.30 Opening the AIDA conference and welcome (Audytorium im. W. Danka)

Keynote session: The World Trends of Information Architecture; moderator prof. Jacek Tomaszczyk (Audytorium im. W. Danka)

9.30-10.30 Peter Morville: Understanding Information Architecture
10.30-11.30 Andrea Resmini: The Ethics and Politics of Information Architecture
11.30-11.50 Discussion
11.50-12.10 Coffee

Sesion 2: Directions of Information Architecture development as an academic discipline; moderator: prof. Jadwiga Woźniak-Kasperek (Audytorium im. W. Danka)

12.10-12.30 Stanisław Skórka: Multidisciplinary paradigms in information architecture
12.30-12.50 Marcin Roszkowski: Every representation is an interpretation – a hermeneutical approach to information architecture
12.50-13.10 Zbigniew Osiński: Visualization of information as a competence and an education method in the information architecture course
13.10-13.30 Barbara Kamińska-Czubała, Qualitative research as a support for information architecture
13.30-13.50 Michał Rogoż, Iwona Pietrzkiewicz: Intellectual property in digital communication in the education of information architects
13.50-14.00 Discussion
14.00-15.10 Lunch

Session 3: Information architecture research problems (polish); moderator: prof. Mariola Antczak (Audytorium W. Danka)

15.10–15.30 Piotr Marcinkowski (Aleph): Nowy interfejs Primo i jego współtwórcy
15.30–15.50 Wiesław Babik: Rola słów kluczowych w architekturze informacji
15.50– 16.10 Jacek Tomaszczyk: Problemy terminologiczne architektury informacji
16.10-16.30 Hanna Batorowska: Sztuka zarządzania informacją. Deklaratywne i rzeczywiste przygotowanie do indywidualnego zarządzania informacją.
16.30-16.50 Discussion
16.50-17.10 Coffee

 

Session 4: Research methods in IA (pol.);
moderator: prof. Hanna Batorowska (room 344)

Session 5: Practice of IA (pol.);
moderator: prof. Michał Rogoż (room 345)

Session 6: Information architects education in Poland (pol.); moderator:
Dr Stanisław Skórka (Audytorium im. W. Danka)

17.10-17.30 Robert Statkiewicz: Od totemów do etykiet internetowych. Etnografia i antropologia jako narzędzia badania architektury informacji Piotr Andrusiewicz: Meandry architektury informacji serwisu internetowego na przykładzie strony Huba.news Anita Has -Tokarz , Renata Malesa: Kształcenie w zakresie AI w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie – doświadczenia i wyzwania.
17.30-17.50 Magdalena Koziak-Podsiadło: Programowanie procesu projektowego architektów informacji Tomasz Więcek: Ocena jakości mobilnych wersji serwisów internetowych wybranych bibliotek akademickich. Mariusz Jarocki: Architektura informacji a umiejętności informatyczne – próba oceny programu nauczania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
17.50-18.10 Adam Szalach: Eyetracking, jako metoda badania użyteczności portali e-learningowych Natalia Pamuła-Cieślak: Architektura informacji polskich platform czasopiśmiennictwa otwartego Mariola Antczak, Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka:
18.10-18.30 Michał Sikora: Application of Eyetracking in the Study of User Interfaces Kwiecień Sabina: Architektura informacji a prasa codzienna XIX i XX wieku. Matysek Anna: Architektura informacji – nowy kierunek studiów w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego
18.30-18.40  Discussion Discussion Discussion
19.30-21.30 Conference dinner in „Biała róża” (White rose) Restaurant, Straszewskiego St. 16, 31-101 Kraków

June the 6th (Wednesday)

Session 7: Teaching IA: selected problems (pol.); moderator: prof. Ewa Głowacka (Audytorium im. W. Danka)

Session 8: Information environments designing (pol.);
moderator: prof. Wiesław Babik (room 344)

9.30-9.50 Hanna Gaweł: Wizualizacja niepewnych, niekompletnych i brakujących danych. Kamil Stępień: Wyszukiwanie odwrotne. Sposoby organizacji i prezentacji obrazów cyfrowych w sieci WWW.
9.50-10.10 Przemysław Paliwoda: Graficzny interfejs danych liczbowych i statystycznych — zagadnienia projektowania na przykładzie efektów warsztatów ze studentami kierunków projektowych. Maciej Sagata: Wykorzystanie danych z serwisu Wikidata w deskryptorach Biblioteki Narodowej.
10.10-10.30 Marta Czusz: Od M. Dewey’a do L. Rosenfelda i P. Morville’a: architektura informacji w ujęciu informatologicznym Aleksandra Sojczyńska: Świadomość nieświadomego. Znaczenie „UX MIND TRICKS” w podejmowaniu przez użytkownika decyzji zakupowych on-line.
10.30-10.50 Beata Langer: Nauka o informacji w kształceniu akademickim architektów informacji. Jaworska Karolina: Projektowanie przestrzeni informacyjnej – przykład nowej strony internetowej „Polskiej Bibliografii Literackiej”.
10.50-11.00 Discussion Discussion
11.00-11.20 Coffee

Session 9: Inspiration: students project review (pol.); prof. Marek Kolasa (Audytorium im. W. Danka)

11.20-11.35 Arkadiusz Miącz, Damian Barszcz, Adrian Boreński, Milena Prażmo, Marek Chwedczuk: Projekty i prace studentów kierunku architektura informacji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (prezentacja wybranych przykładów).
11.35-11.50 Ewa Leś: Koncepcja identyfikacji wizualnej tematycznych tras rowerowych w Krakowie
11.50-12.05 Magdalena Miś: Infografika – wizualny komunikat przyszłości
12.05-12.20 Wiktoria Jamróz: Budowanie identyfikacji wizualnej za pomocą plakatu. Architektura informacji a neuroestetyka.

Sesja 10: Competences of IA graduates and expectations of employers (pol.); moderator: prof. Barbra Kamińska-Czubała, (Audytorium im. W. Danka)

12.20-12.40 E. Głowacka, M. Kisilowska, M. Paul: Kompetencje informacyjne studentów: samoocena i ocena przydatności. Badania porównawcze.
12.40-13.00 Magdalena Cyrklaff-Gorczyca: Kompetencje miękkie architekta informacji. Potrzeby rynku pracy a opinie studentów
13.00-13.20 Julia Irmina Hladiy : Świadomość pracodawców na temat profilu absolwenta architektury informacji.
13.20-13.40 Małgorzata Lebda: Kształtowanie kompetencji wizualnych przyszłego Architekta Informacji.
13.40 Discussion. Closing the conference.
14.00 Lunch.

_____________________________
* The program may change