Organizing Committee/Contact

Program Board

 • dr hab. prof. UP Barbara Kamińska-Czubała (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – Chairwoman
 • prof. dr hab. Wiesław Babik (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Ewa Głowacka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. prof. UP Hanna Batorowska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • dr hab. prof. UP Władysław Marek Kolasa (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • dr hab. prof. UMCS Zbigniew Osiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • dr hab. prof. UP Michał Rogoż (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • dr hab. Jacek Tomaszczyk (Uniwersytet Śląski)
 • dr Stanisław Skórka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).

Organizing committee

 • dr Stanisław Skórka
 • dr Piotr Andrusiewicz
 • dr Magdalena Koziak-Podsiadło
 • dr Beata Langer
 • dr Małgorzata Lebda
 • dr Urszula Lisowska-Kożuch
 • mgr Karina Olesiak.
Scroll to Top
%d bloggers like this: