Program konferencji*

5 czerwca  (wtorek)

8.00-9.00Rejestracja uczestników
9.00-9.30Otwarcie konferencji, przywitanie gości (Audytorium im. W. Danka)

Sesja plenarna: The World Trends of Information Architecture; Dr hab. Jacek Tomaszczyk (Audytorium im. W. Danka)

9.30-10.30Peter Morville: Understanding Information Architecture
10.30-11.30Andrea Resmini: The Ethics and Politics of Information Architecture
11.30-11.50Dyskusja
11.50-12.10Przerwa kawowa

Sesja 2: Directions of Information Architecture development as an academic discipline; Prof. Jadwiga Woźniak-Kasperek (Audytorium im. W. Danka)

12.10-12.30Stanisław Skórka: Multidisciplinary paradigms in information architecture
12.30-12.50Marcin Roszkowski: Every representation is an interpretation – a hermeneutical approach to information architecture
12.50-13.10Zbigniew Osiński: Visualization of information as a competence and an education method in the information architecture course
13.10-13.30Barbara Kamińska-Czubała, Qualitative research as a support for information architecture
13.30-13.50Michał Rogoż, Iwona Pietrzkiewicz: Intellectual property in digital communication in the education of information architects
13.50-14.00Dyskusja
14.00-15.10Przerwa obiadowa

Sesja 3: Problemy badawcze architektury informacji, Prof. Barbara Sosińska-Kalata (Audytorium W. Danka)

15.10-15.30Piotr Marcinkowski (Aleph): Nowy interfejs Primo i jego współtwórcy
15.30-15.50Wiesław Babik: Rola słów kluczowych w architekturze informacji
15.50-16.10Jacek Tomaszczyk: Problemy terminologiczne architektury informacji
16.10-16.30Hanna Batorowska: Sztuka zarządzania informacją. Deklaratywne i rzeczywiste przygotowanie do indywidualnego zarządzania informacją
16.30-16.50Dyskusja
16.50-17.10 Przerwa kawowa
 

Sesja 4: Metody badań AI;
Dr hab. prof. UP Hanna Batorowska (Sala 344)

Sesja 5: Praktyczne zastosowania AI;
Dr hab. prof. UP Michał Rogoż (Sala 345)

Sesja 6: Kształcenie architektów informacji: oferta edukacyjna;
Dr Stanisław Skórka (Audytorium im. W. Danka)

17.10-17.30Robert Statkiewicz: Od totemów do etykiet internetowych. Etnografia i antropologia jako narzędzia badania architektury informacjiPiotr Andrusiewicz: Meandry architektury informacji serwisu internetowego na przykładzie strony Huba.newsAnita Has -Tokarz , Renata  Malesa: Kształcenie w zakresie AI w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie – doświadczenia i wyzwania
17.30-17.50Magdalena Koziak-Podsiadło: Programowanie procesu projektowego architektów informacjiTomasz Więcek: Ocena jakości mobilnych wersji serwisów internetowych wybranych bibliotek akademickichMariusz Jarocki: Architektura informacji a umiejętności informatyczne – próba oceny programu nauczania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
17.50-18.10Adam Szalach, Eyetracking, jako metoda badania użyteczności portali e-learningowychNatalia Pamuła-Cieślak: Architektura informacji  polskich platform czasopiśmiennictwa otwartegoMariola Antczak, Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Koncepcja postrzegania architektury informacji w projekcie kierunku Informatologia z biznesowym językiem angielskim w Uniwersytecie Łódzkim
18.10-18.30Michał Sikora: Zastosowanie okulografii w badaniach interfejsów użytkownikaSabina Kwiecień: Architektura informacji a prasa codzienna XIX i XX wiekuAnna Matysek: Architektura informacji – nowy kierunek studiów w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego
18.30-18.40 DyskusjaDyskusjaDyskusja
19.30-21.30Wieczorne spotkanie, kolacja w restauracji „Biała róża”, Straszewskiego 16, 31-101 Kraków

6 czerwca (środa)

 

Sesja 7: Wybrane problemy dydaktyki AI;
Prof. Ewa Głowacka (Audytorium im. W. Danka)

Sesja 8: Problemy projektowania środowisk informacyjnych;
Prof. Wiesław Babik (sala 344)

9.30-9.50Hanna Gaweł: Wizualizacja niepewnych, niekompletnych i brakujących danychAleksander Radwański: MARC w architekturze informacji – doświadczenia firmy MOL w konsolidacji katalogów bibliotecznych
9.50-10.10Przemysław Paliwoda: Graficzny interfejs danych liczbowych i statystycznych — zagadnienia projektowania na przykładzie efektów warsztatów ze studentami kierunków projektowychKamil Stępień: Wyszukiwanie odwrotne. Sposoby organizacji i prezentacji obrazów cyfrowych w sieci WWW
10.10-10.30Marta Czusz: Od M. Dewey’a do L. Rosenfelda i P. Morville’a: architektura informacji w ujęciu informatologicznymAleksandra Sojczyńska: Świadomość nieświadomego. Znaczenie „UX MIND TRICKS” w podejmowaniu przez użytkownika decyzji zakupowych on-line
10.30-10.50Beata Langer: Nauka o informacji w kształceniu akademickim architektów informacjiKarolina Jaworska: Projektowanie przestrzeni informacyjnej – przykład nowej strony internetowej „Polskiej Bibliografii Literackiej”
10.50-11.00DyskusjaDyskusja
11.00-11.20Przerwa kawowa 

Sesja 9: Inspiracje: przegląd studenckich projektów; Dr hab. prof. UP Marek Kolasa (Audytorium im. W. Danka)

11.20-11.35Arkadiusz Miącz, Damian Barszcz, Adrian Boreński, Milena Prażmo, Marek Chwedczuk: Projekty i prace studentów kierunku architektura informacji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (prezentacja wybranych przykładów).
11.35-11.50Ewa Leś: Koncepcja identyfikacji wizualnej tematycznych tras rowerowych w Krakowie
11.50-12.05Magdalena Miś: Infografika – wizualny komunikat przyszłości
12.05-12.20Wiktoria Jamróz: Budowanie identyfikacji wizualnej za pomocą plakatu. Architektura informacji a neuroestetyka

Sesja 10: Kompetencje absolwentów a oczekiwania pracodawców; Dr hab. prof. UP Barbra Kamińska-Czubała, (Audytorium im. W. Danka)

12.20-12.40E. Głowacka, M. Kisilowska, M. Paul:  Kompetencje informacyjne studentów: samoocena i ocena przydatności. Badania porównawcze
12.40-13.00Magdalena Cyrklaff-Gorczyca: Kompetencje miękkie architekta informacji. Potrzeby rynku pracy a opinie studentów
13.00-13.20Julia Irmina Hladiy: Świadomość pracodawców na temat profilu absolwenta architektury informacji
13.20-13.40Małgorzata Lebda: Kształtowanie kompetencji wizualnych przyszłego Architekta Informacji
13.40Dyskusja. Zamknięcie konferencji
14.00Obiad.

_____________________________
* Program może ulec zmianie