Zaproszenie

Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Serdecznie zaprasza na
Konferencję Architektura informacji jako dyscyplina akademicka (AIDA),
która odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2018 r.
w Audytorium im. W. Danka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.