Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie serdecznie zaprasza na konferencję

Architektura informacji jako dyscyplina akademicka (AIDA),

która odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2018 r. w Audytorium im. W. Danka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Jesteśmy przekonani że dwudniowe spotkanie stanie się okazją do refleksji nad kierunkami rozwoju architektury informacji (AI), kształceniem architektów informacji – projektantów informacyjnej przestrzeni zgodnie z rozpoznanymi potrzebami użytkowników. Liczymy, że zaproponowana przez Instytut Nauk o Informacji formuła stanie się nie tylko źródłem inspiracji, ale przede wszystkim przyczyni się do integracji środowiska dydaktyków, naukowców, studentów i interesariuszy zainteresowanych rozwojem architektury informacji jako dyscypliny akademickiej.

Zapraszamy do Krakowa!

dr hab. Barbara Kamińska-Czubała
Przewodnicząca Rady Programowej

dr Stanisław Skórka
Przewodniczący
Komitetu organizacyjnego