Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim Uczestnikom konferencji

Architektura informacji jako dyscyplina akademicka (AIDA),

za referaty, dyskusje oraz inspiracje.

Od lewej stoją: Krispian Emert, Andrea Resmini i Peter Morville (Fot. S.Skórka)